बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
पुर्वाधार निर्माण तर्पका प्रस्तावपत्र/आवेदन पत्र स्विकृत सम्वन्धि सूचना (संघीय सशर्त अनुदान कार्यक्रम) 2080-10-03 Closed !!!
पुर्वाधार निर्माण तर्पका प्रस्तावपत्र/आवेदन पत्र स्विकृत सम्वन्धि सूचना (बीउ बिजन आत्मनिर्भर कार्यक्रम) 2080-10-03 Closed !!!
बागमती प्रदेश भित्रका सम्पूर्ण बीउ उत्पादक तथा ब्यावसायीहरुमा अनुरोध 2080-09-24 Continuous
बीउ उत्पादन प्रवर्द्धन तथा क्षेत्र विस्तार सहयोग कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने कृषक समूह/कृषि सहकारीहरुलाई जिल्ला भित्र बीउ उत्पादनका लागि तोकिएका क्षेत्रहरु 2080-07-24 Closed !!!
बीउ बिजन उत्पादन, आपूर्ति तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमा प्रस्ताव पेश गर्ने फारामको ढाँचा ( प्रदेश-तथा-स्थानिय-तहमा-सशर्त-वितिय-हस्तातरीत-कृषि-विकास-कार्यक्रम ) 2080-08-24 Closed !!!
बीउ बिजन आत्मनिर्भर कार्यक्रममा प्रस्ताव पेश गर्ने फारामको ढाँचा अनुसुचि ६ क 2080-07-24 Closed !!!
बीउ बिजन आत्मनिर्भर कार्यक्रममा प्रस्ताव पेश गर्ने फारामको ढाँचा अनुसुचि ६ ख 2080-07-24 Closed !!!
प्रदेश-तथा-स्थानिय-तहमा-सशर्त-वितिय-हस्तातरीत-कृषि-विकास-कार्यक्रम/बीउ बिजन आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पत्र/आवेदन आव्हान सम्वन्धि सूचना 2080-07-24 Closed !!!
बीउ बिजन आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पत्र/आवेदन आव्हान सम्वन्धि सूचना 2080-07-24 Closed !!!
बीउ प्राविधिक/प्रयोगशाला प्राबिधिक सिफारिश सम्वन्धि सूचना 2080-05-21 Closed !!!
बीउ प्राविधिक र प्रयोगशाला प्राबिधिक पदको अन्तरवार्ता सम्वन्धि सूचना 2080-05-06 Closed !!!
बीउ प्राबिधिकका लागि आवेदन पेश गर्न म्याद थप गरिएको सम्बन्धि सूचना 2080-04-17 Closed !!!
प्रयोगशाला प्राबिधिकका लागि आवेदन पेश गर्न म्याद थप गरिएको सम्बन्धि सूचना 2080-04-17 Closed !!!
प्रयोगशाला प्राबिधिकका लागि आवेदन आव्हान सम्बन्धि सूचना 2080-04-17 Closed !!!
बीउ प्राविधिकका लागि आबेदन आव्हान सम्बन्धि सूचना 2080-04-17 Closed !!!
साना सिंचाइको आवेदनहरु स्विकृत सम्वन्धि सूचना 2079-12-03 Closed !!!
पुर्वाधार निर्माण तर्पका प्रस्तावपत्र/आवेदन पत्र स्विकृत सम्वन्धि सूचना 2079-12-03 Closed !!!
बीउ प्राविधिक/बीउ सहजकर्ता सिफारिश सम्वन्धि सूचना 2079-11-17 Closed !!!
बीउ प्राविधिक/बीउ सहजकर्ता पदको अन्तरवार्ता सम्वन्धि सूचना 2079-11-04 Closed !!!
बीउ बिजन निरीक्षक/बीउ बिश्लेषण सम्वन्धि तालिममा सहभागिताका लागि आवेदन आव्हान 2079-10-18 Closed !!!