धानको खेत निरिक्षणको क्रममा आंकडा लिदै पार्वतीपुर चितवन
बीउ प्रशोधन प्लाण्ट, माडी, चितवन
बीउ परिक्षण तथा प्रमाणिकरणका लागि प्रयोगशालाको अनुरोध
कोदोको बीउ बाली निरीक्षण पहाडीबाली अनुसन्धान कार्यक्रम दोलखा
बीउ बाली खेत निरिक्षण सिन्धुपाल्चोक
प्रयोगशालाको कार्यालय भवन
प्रयोगशालामा गंहुको उमारशक्ती परिक्षणका लागि प्लेटिंग गर्दै कर्मचारीहरु
गुणस्तरिय वीउ उत्पादन तालिमका सहभागिहरु
गंहुको खेत निरिक्षण
प्रयोगशालामा वीउको शुद्ता परिक्षण गर्दै कर्मचारीहरु
बीउ प्रशोधन
बीउ प्रशोधन